Can Falç de Mar

Edifici emblemàtic amb més de tres segles d’història

Edifici emblemàtic amb més de tres segles d’història

Can Falç de Mar ostenta el títol de la casa particular més antiga de Sitges i la que s’ha conservat en més bon estat fins els nostres dies. L’interior de l’edifici, amb el mobiliari, les decoracions murals, pintures i objectes es va mantenir restringit fins l’any 2000, amb la mort de la darrera propietària Josefina Dalmau, que ja havia cedit l’espai a la Diputació de Barcelona el 1986.

Després d’una primera reforma, es va reobrir una part de la casa, i actualment està previst que tot el conjunt de l’edifici reobri portes com a museu per posar en valor el patrimoni històric, artístic i cultural que guarden les seves parets.

Can Falç de Mar mostrarà aviat el passat agrícola i mariner de Sitges als visitants.

Accessibilitat
0 1
Xarxes