Els orígens de la Moixiganga de Sitges actual

Els orígens de la Moixiganga de Sitges actual

Per Adrià Enríquez

El present article és un extracte del treball L’origen de la Moixiganga de Sitges actual. Fets, herències i Europàlia 85, premiat amb el XXVIII Premi Folklore Jofre Vilà de Cultura Popular i Tradicional Sitgetana del Casino Prado Suburense, on es recullen diferents versions i interpretacions de la Moixiganga de Sitges i la seva història fins a arribar a la versió actual, així com una memòria completa del viatge a Bèlgica de la Moixiganga el 1985. La relació de la citació completa de bibliografia i fonts, així com del treball en detall, resta a l’espera de la publicació de l’estudi complet.

La Moixiganga és un dels balls per excel.lència de la nostra vila, indispensable en totes les processons, i dels balls amb més història i continuïtat a Sitges. Un ball que genera respecte, solemnitat i emoció a les sitgetanes i sitgetans davant del seu pas. A més, la Moixiganga és un dels elements de les danses tradicionals de Sitges amb més antiguitat, sent també una de les poques moixigangues d’arreu de Catalunya que no es va perdre amb el pas dels anys, com si va passar en altres localitats com ara Vilafranca del Penedès. Un ball que segueix sent, avui en dia, un element indispensable en les festes patronals de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

El ball de la Moixiganga, però, ha anat patint canvis en la manera d’interpretar-se al llarg del temps fins que no ha aparegut una versió contemporània inclosa dins del protocol del patrimoni artístic i folklòric de la vila. Aquests canvis, totalment habituals en les danses vives, populars i de transmissió oral d’arreu, normalment són molt difícils d’assenyalar i historiar, ja que, sovint, són graduals i no queden en el registre escrit. A més, al passar dels anys, hi ha hagut al mateix temps diferents representacions de la Moixiganga, amb uns passos diferents segons qui la interpretava. Tanmateix, em proposo en aquest estudi establir l’últim canvi significatiu en la interpretació del ball de la Moixiganga de Sitges al mateix temps que es descriuen algunes de les diferents maneres de com es representava històricament el ball. Aquests canvis, concretament, ens porten a la Moixiganga que es balla avui en dia pels carrers i places de la vila de Sitges.

Com hom sap, la interpretació actual del ball respon a la coneguda com a Passió de Crist, representant-se, en exhibició, diferents misteris de la història bíblica de la vida de Jesucrist, des de la presentació en públic de la seva persona fins a la seva mort i resurrecció. Als diferents misteris –les figures o quadres–  que es fan en el ball complet, actualment vuit, se li sumen la Salutació al públic, el pas de les creuades entre misteri i misteri i un repic de mans que tanca la representació. Precisament, els canvis principals que més recentment es detecten són en la representació de les creuades i principalment els dos últims misteris, i en la unió que fan aquests amb el repic de mans. El pas del creuat i els misteris del sepulcre i la resurrecció van patir una sèrie de canvis en la seva representació al llarg del temps, establint-se com a definitius dins del ball en el curs de les festes patronals de 1984, 1985 i 1986.

En aquest breu article exposaré un resum històric del ball que ens porta a la Moixiganga de Sitges actual i una comparació coreogràfica i interpretativa amb dibuixos entre les moixigangues principals que he detectat. Finalment acabaré amb algunes conclusions en forma de reflexió.

Resum històric

Abans de continuar, convé assenyalar la peculiar història de la Moixiganga de Sitges, que des dels anys 40 i 50 fins als anys 70 conviurien diferents versions de la mateixa a la nostra vila. Amb anterioritat havien existit diferents versions d’esbart com la de l’esbart Bial. Les diferents versions han de ser considerades com a autèntiques i vàlides del ball, ja que la fusió dels diferents elements interpretatius d’aquestes desembocaran a la Moixiganga que es crearà a mitjans dels anys 80 a càrrec de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges i que continua representant-se així a la nostra vila.

En primer lloc trobem la Moixiganga que es podria anomenar com a tradicional, la que popularment ha quedat recordada com la Moixiganga on en Suárez i en Nene, entre d’altres històrics components, ballaven. Era la Moixiganga d’adults i masculina que sortia a les festes patronals. Al mateix temps, a destacar trobaríem la versió de la Moixiganga dels Coros y Danzas, amb una participació i disseny coreogràfic d’en Jofre Vilà. Aquesta versió va ser representada a multitud d’indrets a causa de l’alt nivell que la secció sitgetana dels Coros y Danzas tenia, i era una versió interpretada de manera mixta i amb certs passos diferents a la que es representava pels carrers de Sitges amb la versió tradicional. Amb la fi del règim franquista, la secció de Coros y Danzas desaparegué.

Llegeix l'article sencer al número 55 de la revista La Xermada.