Enquesta de preferències culturals a Sitges: resultats principals

Foto: Mot BCN (Clàudia Sauret)

El novembre del 2022, la Regidoria de Cultura va compartir a través dels seus canals habituals i els de l'Ajuntament de Sitges una enquesta oberta amb l'objectiu de recol·lectar informació sobre les preferències culturals de la gent que viu a Sitges o va visitar el municipi durant el 2022. L'enquesta es va realitzar també amb altres propòsits com per exemple saber com valora el públic –sitgetà o no– l'oferta cultural de la vila i quin coneixement té de beneficis com el ventall de descomptes que ofereix La Pregonera, l'agenda d'arts escèniques i exposicions de Sitges. 

L'enquesta va acumular un total de 486 respostes. En compartim els resultats principals:

 

I. QUI HA PARTICIPAT A L'ENQUESTA?

 • La franja d’edat més representada és la que compren les edats de 45 a 54 anys, amb 136 respostes (28%). 
 • Els majors de 35 anys representen el 83,6% de les respostes. I els majors de 45 anys representen alhora el 66,9% de les respostes. 
 • Les persones que s’identifiquen amb gènere femení representen el 61,5% de les respostes. 
 • Les persones que resideixen al municipi de Sitges representen el 64,8%, i la totalitat de persones que resideixen a la comarca del Garraf el 77,4%. 
 •  Aquelles que resideixen a Barcelona o la resta de Catalunya, representen l'11,3% i el 10,7% respectivament. (Les persones que resideixen fora de Catalunya corresponen al 0,6%). 
   

II. SOBRE LA PARTICIPACIÓ EN LA VIDA CULTURAL DE SITGES

 • Pel que fa a les persones que resideixen a Sitges, la principal implicació en la vida cultural del municipi passa per la participació com a espectadors/es en les festivitats de cultura popular amb un 70,7% de les respostes. Al voltant del 60% trobem per ordre progressiu de més a menys les següents categories; Espectadors/es en concerts, Espectadors/es en exposicions i museus i per últim Espectadors/es en arts escèniques (Dansa, Circ, Teatre)
   
 • El 39,9% de persones enquestades són socis/es d’almenys una entitat cultural. 
 • La participació activa en les festivitats de cultura popular és del 36,2%.


III. QUINA TIPOLIGIA D'ESDEVENIMENTS DESPERTA MÉS INTERÈS?

 • El espectacles teatrals i de música superen el 70%, essent així la categoria d'espectacle que més interessa al públic de l'enquesta. (73,5% i 72,8% respectivament).
   
 • Al voltant del 50% trobem esdeveniments relacionats amb el cinema i actes de cultura popular. (53,1% i 51,4% respectivament).
   
 • A prop del 40% trobem esdeveniments gastronòmics i exposicions/arts plàstiques. ( 38,9% i 37% respectivament).
   
 • Proper al 20% se situen els espectacles de dansa i els espectacles per al públic infantil/familiar. ( 20,4% i 18,9% respectivament).
   
 • Entre el 10 i el 14% aproximadament trobem de més a menys activitats relacionades amb l'arquitectura, la literatura i la poesia i per últim la moda. ( 13,6% per les dues primeres i 9,7% per l'última).


IV. AMB QUINA FREQÜÈNCIA GAUDEIX EL PÚBLIC DE LES PROPOSTES CULTURALS DE SITGES?

 • Al voltant de la meitat de les persones enquestades ha presenciat esdeveniments culturals de 5 a 10 vegades ( el 46,5%). 
   
 • Prop del 30% han anat a veure almenys una vegada algun esdeveniment cultural l’últim any ( el 28,2% exactament). 
   
 • Més d’un 20% és plenament actiu, en tant que han vist més de 10 vegades esdeveniments culturals al municipi aquest últim any (el 23% de forma exacta). 
   
 • I menys d’un 3% restant declara no haver vist cap esdeveniment cultural l’últim any ( el 2,7%). 
   

V. EL PÚBLIC SAP QUÈ ÉS 'LA PREGONERA' I ELS DESCOMPTES QUE OFEREIX?

El 65% dels enquestats/des coneix la programació cultural de “La Pregonera”. (Per números podria arribar a correspondre a la totalitat de persones enquestades que viuen a Sitges

 • La puntuació mitjana que li donen a “La Pregonera” és un 7.9, i la moda de puntuacions és un 8
   
 • Menys de la meitat (44,9%) coneix el diferents tipus de descomptes que hi ha per les activitats de pagament. És a dir, més de la meitat de les persones que han respost l'enquesta, no coneixen els descomptes que ofereix 'La Pregonera' < CONSULTAR ELS DESCOMPTES


VI. COM S'ASSABENTA EL PÚBLIC DE LA PROGRAMACIÓ CULTURAL DE SITGES?

 • El 50% de les persones enquestades assegura que per mitjà de la subscripció al Newsletter de Cultura Sitges s’assabenta de la programació cultural del municipi < SUBSCRIURE'S AL BUTLLETÍ DE CULTURA SITGES
   
 • Prop del 45% constaten que els mitjans pels quals s’assabenten de la programació cultural de Sitges són; el boca-orella, les xarxes socials de @culturasitges i les de l'@ajsitges. (Amb uns percentatges equivalen al 44,9%, 44% i 43,6% respectivament). 
   
 • Val la pena destacar també els mitjans de comunicació locals i la cartellera, els quals compten amb un 37% i un 31,5% de les respostes dels enquestats/des. 

 

*Els resultats d'aquesta enquesta, juntament amb propostes concretes de programació que han fet arribar a la Regidoria de Cultura les persones que han respost, es tindran en compte en el futur per tal de presentar una programació, en la mesura del possible, més adaptada als gustos i preferències del públic, així com per treballar en una comunicació més efectiva, com en el cas dels descomptes.